Pravilnik Facebook nagradnog natječaja

Članak 1. Organizator

Nagradni natječaj raspisuje Vacom d.o.o. (OIB: 83341080203). Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje: Organizator)

Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda VACOM. Nagradni natječaj traje od 16.03.2020. u 16:00 sati do 22.03.2020. u 23:59 sati.

Članak 3. Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od: 
1x Tipkovnica White Shark Legionnaire

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre, braća...)

Članak 5. Način sudjelovanja i opis natječaja
Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora u periodu od 16.03.2020. u 16:00 sati do 22.03.2020. u 23:59 sati u komentar Facebook objave napisati odgovor na postavljeno pitanje. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je: objaviti odgovor na pitanje "Zašto baš vama trebamo dati White Shark Legionnaire gaming tipkovnicu?". Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom. Neće biti priznati odgovori koji su kopija prijašnjih dobitnih odgovora, ili odgovori koji su kopija odgovora drugih sudionika u trenutnoj nagradnoj igri. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Nagrađeni će biti sudionici s najkreativnijim odgovorom. Pobjednike odabire stručni žiri kojeg čine: Mario Milanović (Vacom Kutina), Zdenko Ranogajec (Vacom Novska) i Kristijan Koren (Vacom Daruvar). Pobjednici natječaja se nagrađuju jednom od nagrada iz Članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6. Diskvalificiranje
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila; 
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj; 
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima; 
• Sudionike koji nemaju jasno ime i prezime postavljeno u Facebook profilu;
• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja
 

Članak 7. Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Imena dobitnika će biti objavljena 23.03.2020. najkasnije do 15:00 sati u komentaru objave nagradne igre te će isti biti obaviješteni odgovorom na dobitni komentar. Ukoliko se Dobitnik ne odazove na poziv Organizatora u komentaru dobitnog odgovora u roku od 5 dana, Organizator će još jednom obavijestiti Dobitnika preko direktne poruke (inbox), ako isto dopuštaju postavke privatnosti Dobitnika, ili ponovnim komentarom na dobitni odgovor. U slučaju nejavljanja Dobitnika u roku 2 dana od ponovne obavijesti o osvajanju nagrade (ukupno 7 dana od objave Dobitnika i prvog javljanja Dobitniku), smatra se da Dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati, koristiti u budućim nagradnim natječajima ili odabrati drugog dobitnika (po principu najkreativnijeg odgovora). Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Vacom d.o.o. koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru. Rok za preuzimanje nagrade je dva tjedna od datuma javljanja Dobitniku da je nagrada spremna za preuzimanje. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, Organizator ima pravo nagradu zadržati, koristiti u budućim nagradnim natječajima ili odabrati drugog dobitnika (po principu najkreativnijeg odgovora). Ukoliko Dobitnik nije u mogućnosti preuzeti nagradu u jednoj od poslovnica Vacom d.o.o., Organizator zadržava pravo odabira drugog dobitnika. U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba, pri preuzimanju nagrade mora biti prisutan roditelj ili staratelj. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Članak 10. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja, radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Daruvaru 16.03.2019. Vacom d.o.o.