Pravilnik Facebook nagradnog natječaja

Članak 1. Organizator

Nagradni natječaj raspisuje Vacom d.o.o. (OIB: 83341080203). Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje: Organizator)

Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda VACOM. Nagradni natječaj traje od 27.09.2018. u 15:00 sati do 01.10.2018. u 10:00 sati.

Članak 3. Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od:
1x Dron Vivanco Quadrocopter sa HD kamerom
1x Tipkovnica i miš Cooler Master Devastator II
1x Headset Speedlink Maxter Stereo PS4
1x Tipkovnica Speedlink Lucidium
1x Slušalice Vivanco SR 660

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća...)

Članak 5. Način sudjelovanja i opis natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske. Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora u komentar Facebook objave objaviti odgovor na postavljeno pitanje. Nagrađuje se 5 sudionika sa najkreativnijim odgovorom. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je: u periodu od 27.09.2018. u 15:00 sati do 01.10.2018. u 10:00 sati u komentaru objave nagradnog natječaja objaviti odgovor na pitanje "Koji vam se artikl iz našeg kataloga najviše sviđa i zašto?" Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Pobjednike natječaja bira stručni žiri Organizatora. Pobjednici natječaja se nagrađuju nagradom iz Članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6. Diskvalificiranje
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila,
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj,
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima,
 

Članak 7. Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Ime dobitnika će biti objavljeno 01.10.2018. poslije 10:01, ali najkasnije do 16:00 sati na Facebook stranici te će isti biti obaviješteni putem poruke u inbox. Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Vacom d.o.o. koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru, Rok za preuzimanje nagrade je dva tjedna od datuma javljanja Dobitniku da je nagrada spremna za preuzimanje. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, stručni žiri odabire drugog dobitnika. Ukoliko Dobitnik nije u mogućnosti preuzeti nagradu u jednoj od poslovnica Vacom d.o.o., Organizator zadržava pravo odabira drugog dobitnika. U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba, pri preuzimanju nagrade mora biti prisutan roditelj ili staratelj. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Članak 10. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Daruvaru 27.09.2018. Vacom d.o.o.