Pravilnik Facebook pitalice

Članak 1. Organizator

Nagradni natječaj raspisuje Vacom d.o.o. (OIB: 83341080203). Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje: Organizator)

Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda VACOM. Nagradni natječaj traje od trenutka objavljivanja (svaki petak u 15 sati, zbog nepredvidivih situacija može se održati prije ili poslije 15:00 sati, ali ne dulje od 15 minuta prije ili kasnije) do trenutka kada je u objavu postavljen prvi točan odgovor. Izvanredno Vacom d.o.o. zadržava pravo da se nagradni natječaj ne održi u slučaju situacija na koje Vacom d.o.o. ne može utjecati, praznika ili bolovanja zaposlenika. U izvanrednim slučajevima, pitalica petkom se može održati dan ranije (četvrtak).

Članak 3. Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od:
1x Poklon bon u vrijednosti 100 kn

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća...)

Članak 5. Način sudjelovanja i opis natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske. Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora u komentar Facebook objave objaviti odgovor na postavljeno pitanje. Natječaj se provodi po principu najbržeg odgovora, tj. nagrađuje se jedan sudionik koji je najbrže napisao točan odgovor na postavljeno pitanje. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je: nakon objave nagradnog pitanja (svaki radni petak 15:00 sati, zbog nepredvidivih situacija može se održati prije ili poslije 15:00 sati, ali ne dulje od 15 minuta prije ili poslije) u što kraćem roku u komentar objave napisati točan odgovor na postavljeno pitanje. Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom, a u slučaju postavljanja više odgovora, u obzir se uzima samo vremenski prvi komentar, odnosno odgovor. Ukoliko je komentar izmjenjen ("editiran"), vremenski se gleda zadnja izmjena. Pobjednik je sudionik koji je prvi postavio točan odgovor u komentar objave nagradnog natječaja. Mogućnost dobitka nagrade imaju sudionici koji nisu u zadnjih 30 dana od datuma objave nagradne pitalice osvojili nagradu u sklopu nagradnog natječaja "Pitalica petkom". U slučaju da je najbrži odgovor postavio sudonik koji je u zadnjih 30 dana od datuma objave natječaja osvojio nagradu, odabire se prvi slijedeći najbrži točan odgovor.  Pobjednici natječaja se nagrađuju nagradom iz Članka 3. ovog Pravilnika. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila.

Članak 6. Diskvalificiranje
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila,
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj,
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima,
• Sudionike koji u komentar stave odgovor neprimjerenog sadržaja. 

Članak 7. Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Po potvrdi točnosti odgovora i mogućnosti dobitka sukladno članku 5 i 6 ovog pravilnika, ime dobitnika će biti objavljeno 15 minuta nakon objave nagradne pitalice dana kada je natječaj objavljen na Facebook stranici te će isti biti obaviješteni putem Facebook poruke (inbox). Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Vacom d.o.o. koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru, Rok za preuzimanje nagrade je dva tjedna od datuma javljanja Dobitniku da je nagrada spremna za preuzimanje. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu te se nagrada može iskoristiti u budućim natječajima. Ukoliko Dobitnik nije u mogućnosti preuzeti nagradu u jednoj od poslovnica Vacom d.o.o., Organizator zadržava pravo odabira drugog dobitnika (slijedeći najbrži točan odgovor). U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba, pri preuzimanju nagrade mora biti prisutan roditelj ili staratelj. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Članak 10. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni, najkasnije 1 sat prije početka natječaja. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja, radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Daruvaru 02.01.2020. Vacom d.o.o.