Pravilnik Facebook nagradnog natječaja
Članak 1. Organizator
Natječaj “Zgrabi novi Epson printer” raspisuje Vacom d.o.o. (OIB: 83341080203). Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje: Organizator)

Članak 2. Pravila, trajanje i svrha natječaja
Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena na stranici http://www.va.com.hr/Onama/PravilanagradnognatječajaEpson.aspx. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Brenda VACOM. Nagradni natječaj traje od 09.04.2018. u 14:00 sati do 30.04.2018. u 20:00 sati

Članak 3. Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od:

1x Epson EcoTank ITS L3060 pisača

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji.

Članak 5. Način sudjelovanja i opis natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi građani RH. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je: u periodu od 09.04.2018. u 14:00 sati do 30.04.2018. u 20:00 sati u komentaru Facebook objave nagradnog natječaja staviti svoju sliku. Nagrađuje se 1 (jedan) sudionik sa najkreativnijom slikom. Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom. Fotografije vulgarnog i/ili neprimjerenog sadržaja će biti uklonjene. Stavljanjem slike u komentar objave sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Pobjednika natječaja bira stručni žiri Organizatora. Pobjednici natječaja se nagrađuju nagradom iz Članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6. Diskvalificiranje
Organizator ima pravo pregledati prijavljene podatke/slike te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila,
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj,
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima.
• Sudionike koji su izvršili djelo računalnog krivotvorenja i/ili računalne prijevare
• Sudionike koji su u komentar stavili slike vulgarnog ili neprimjerenog sadržaja

Članak 7. Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Ime dobitnika će biti objavljeno 02.05.2018. najkasnije do 16:00 sati na Facebook stranici u komentaru Facebook objave nagradnog natječaja te će isti biti obaviješten putem poruke u inbox. Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Vacom d.o.o. koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru u roku od dva tjedna od dobivanja poruke u inbox Dobitnika. U slučaju da je dobitnik nagrade maloljetna osoba, kod primopredaje nagrade mora biti prisutan Dobitnikov roditelj ili staratelj. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, stručni žiri odabire drugog dobitnika. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Prekid natječaja
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Organizator može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. Organizator može promijeniti pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku te o tome obavijestiti javnost objavom novih pravila na web stranicu: http://www.va.com.hr/Onama/PravilanagradnognatječajaEpson.aspx

Članak 9. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati osobne podatke samo i isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i obavještavanje dobitnika natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju da sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Pristup podacima ograničen je na zaposlenike organizatora koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila povjerljivosti. Dobitnici nagradnog natječaja su suglasni da se kod primopredaje nagrade slikaju u svrhu objave slika dobitnika sa nagradom na Facebook-u, osim u slučaju da prilikom primopredaje nagrade izričito zatraže da se naknadno ne objavljuje njihovo ime, prezime i slika ili ako je, u slučaju da je dobitnik maloljetna osoba, dobitnikov roditelj ili staratelj isto zabranio.

Članak 11. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Sudjelovanje u nagradnom natječaju je dobrovoljno. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Daruvaru 09.04.2018. Vacom d.o.o.