Pravilnik Facebook nagradnog natječaja
Članak 1. Organizator
Natječaj “Nastavljamo sezonu darivanja!” raspisuje Vacom d.o.o. (OIB: 83341080203). Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje: Organizator)

Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Brenda VACOM. Nagradni natječaj traje od 04.04.2018. u 13:00 sati do 10.04.2018. u 20:00 sati.

Članak 3. Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od:
1x Dron MS CX-40
1x Tipkovnica MS Strike PRO
1x Tipkovnica MS Thunder PRO
1x Slušalice MS Shark PRO
1x Miš MS Blade PRO
1x Slušalice MS Orca
1x Miš MS Samurai PRO

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre, braća, nećaci...)

Članak 5. Način sudjelovanja i opis natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi građani RH. Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora odgovoriti na pitanje “Koji vam je proizvod iz našeg kataloga najdraži i zašto”. Nagrađuje se 7 sudionika sa najkreativnijim odgovorima. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je: u periodu od 04.04.2018. u 13:00 sati do 10.04.2018. u 20:00 sati u komentaru objave nagradnog natječaja staviti odgovor na pitanje “Koji vam je proizvod iz našeg kataloga najdraži i zašto” Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Pobjednika natječaja bira stručni žiri Organizatora. Pobjednici natječaja se nagrađuju jednom od nagrada iz Članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6. Diskvalificiranje
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila,
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj,
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima.

Članak 7. Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Ime dobitnika će biti objavljeno 11.04.2018. do 16:00 sati na Facebook stranici u komentaru objave nagradne igre te će isti biti obaviješten putem poruke u inbox. Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Vacom d.o.o. koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru u roku od dva tjedna od dobivanja poruke u inbox Dobitnika. U slučaju da je dobitnik nagrade maloljetna osoba, kod primopredaje nagrade mora biti prisutan Dobitnikov roditelj ili staratelj. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku, stručni žiri odabire drugog dobitnika. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 45 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradnog natječaja su suglasni da se kod primopredaje nagrade slikaju u svrhu objave slika dobitnika sa nagradom na Facebook-u, osim u slučaju da prilikom primopredaje nagrade izričito zatraže da se naknadno ne objavljuje njihovo ime, prezime i slika ili ako je dobitnikov roditelj ili staratelj isto zabranio.

Članak 10. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Daruvaru 04.04.2018. Vacom d.o.o.